Brug iDansk erhvervsrettet

Tjek de aktuelle erhvervsrettede opgaver

iDansk – Til niveau F-C

Med iDansk kan eleverne arbejde målrettet med emner og opgaver med relevans for deres uddannelse inden for EUD/EUX Business.

Den seneste nyhed i udgivelsen er Aktuelle erhvervsrettede opgaver. Opgaverne tager udgangspunkt i artikler fra fx Detailfolk.dk og Retailnews.dk og kombinerer begivenheder i virksomheder med danskfaglige emner.

Eleverne skal gennem opgaverne både forholde sig til dagligdagen i en virksomhed, danskfaglige discipliner som fx kommunikation og deres egen rolle som kommende medarbejder i en virksomhed.

Opgaverne lægger op til diskussion, refleksion, analyse og produktion. Det er muligt at bruge opgaverne i forskellige sammenhænge. Det kan være som supplement til dankfaglige emner eller input til tværfaglige forløb.


Vis alle nyheder