Litteraturhistorien – på langs og på tværs 3. udgave

Efter en omfattende revidering kan vi med glæde meddele, at 3. udgave af Litteraturhistorien – på langs og på tværs udkommer som trykt bog i løbet af efteråret.

De væsentligste forbedringer er:

  • Et nyt og fyldigt kapitel om litteraturen siden år 2000. Kapitlet udpeger centrale tendenser og temaer i den nyeste litteratur og kommer blandt andet omkring emner som Identitet og køn, Klimakrise og økokritik, Fantasi og dystopi, Autofiktion og Sampling, readymades og genrehybrider.
    Der er eksempler undervejs fra nyeste tids litteratur.

  • Hele udgivelsen (både ’på langs-delen’ og ’på tværs-delen’) er blevet revideret:

    • I på langs-delen er der kommet ekstra forfattere med i den litteraturhistoriske fremstilling, og andre forfatterportrætter er blevet udvidet. Desuden er perspektiveringerne i de enkelte litteraturhistoriske perioder blevet opdaterede.

    • I på tværs-delen er analyseintroduktionerne og analysemodellerne blevet udvidet, og de enkelte genrekapitler er opdateret med eksempler fra de seneste år.

Vær opmærksom på, at Litteraturhistorien – på langs og på tværs som iBog® indeholder 38 tekster fra middelalderen og frem til i dag – med tilhørende introduktioner og arbejdsspørgsmål. Materialet som iBog® kan dermed anvendes som litteraturhistorisk grundbog fra middelalderen til i dag med både baggrundsstof, primærtekster og arbejdsopgaver – og den er et oplagt værk at anvende til DHO. De 38 primærtekster kan læses og printes i pdf-format.


Vis alle nyheder