Biologibogen C hf er udkommet som iBog®

Grundbogen beskæftiger sig med de levende organismer og deres samspil og deres omgivelser – lige fra de store økologiske systemer til de enkelte cellers mikroskopiske bestanddele.

Biologibogen C hfindeholder kapitler om økologi, fysiologi, sexologi, mikroorganismer og immunologi, cellebiologi, genetik og evolution samt et stort antal vejledninger til undersøgelser og eksperimenter.

Bogen tager udgangspunkt i kernestoffet til biologi C og indledes med et kapitel om biologisk metode. Kernestoffet formidles gennem tre cases, der er rettet mod målgruppen:

Karriereinterviews i videoformat

Hver case er opbygget omkring et karriereinterview i videoformat, hvilket giver eleven et indblik i, hvad biologi kan bruges til.

Anja Dalsgaard Jørgensen er bioanalytiker og lektor på bioanalytikeruddannelsen på UCL i Odense. Hun fortæller i interviewet om sin uddannelse, karriere og vejen til, hvor hun er i dag.

Biologibogen C hf indeholder et væld af interaktive opgaver, begrebskort, øvelser, arbejdsspørgsmål og videoer, der også gør bogen velegnet til fjernstuderende.

En del af arbejdsspørgsmålene er målrettet træning af den mundtlige kompetence, så eleven forberedes bedre til eksamen.

Bogen er krydret med en række eksempler og er rigt illustreret. Desuden inddrages matematik gennem relevante opgaver i hver case.


Vis alle nyheder