Tag et vue på videoer og vigtige begreber

Samarbejde og kommunikation er suppleret med målrettet indhold

Samarbejde og kommunikation – Samarbejde og kommunikation til avu og fgu.

Som bekendt er alle kapitler i Samarbejde og kommunikation opbygget konsekvent, pædagogisk og logisk bl.a. med en evalueringsside, der nu er gjort komplet med vigtige begreber, fx Vigtige begreber til kapitel 3.

Oversigten støtter i arbejdet med den interaktive evaluering, som underviseren kan dele, så både kursist og underviser kan se resultaterne.

Redaktør Gitte Lauridsen introducerer i videoformat til kapitlerne, tjek fx introduktionen til begrebet konfliter.

Vi har modtaget positive tilbagemeldinger fra kursister på formatet på de korte præsentationsvideoer, som skal lede ind i kapitlet og emnet. Blandt nøgleordene kan nævnes: Energi, professionalitet, humør, åbent kropssprog

Bemærk i øvrigt også præsentationsvideoen på forsiden, der tegner et billede af hele udgivelsen og de didaktiske overvejelser bag.


Vis alle nyheder