Et benspænd for elevernes trivsel

Grundforløbet giver overblik og afklaring for eleverne, men det har også en slagside. Hver anden elev er presset socialt af endnu et klasseskift på tre måneder. Det viser en rapport fra EVA. Vi har talt med lærere og elever på en række skoler for at høre, hvad skolerne gør for at lette overgangen.

Sidste år udgav evalueringsinstituttet EVA en rapport om, hvordan lærere og elever oplevede grundforløbet efter reformens første år i 2017/18. En af de vigtige pointer i rapporten viser, at overgangen fra grundforløb til studieretning kan være svær for nogle elever – både fagligt og socialt.

Rapporten konkluderer bl.a., at der er tale om en “ny start” for eleverne, når de går fra deres grundforløbsklasse til deres studieretningsklasse. Her skal de igen på dupperne og danne relationer og finde sammen i et klassefællesskab, og det kan være svært for mange elever. Mere end hver anden elev savner fx sociale introforløb, når de starter i deres studieretningsklasse.

Men hvordan arbejder man med bedre overgange mellem grundforløbsklasse og studieretningsklasse, så det ikke koster for meget på elevernes relationelle og faglige konto?

Det er noget, mange skoler arbejder bevidst med.

Læs artiklen i sin fulde længe her: Et benspænd for elevernes trivsel


Vis alle nyheder