Design, del, remix, brug, redesign, del

Hvordan "netværker" undervisere, når de udvikler deres undervisning? Det har Morten Winther Bülow i samarbejde med Rikke Toft Nørgård undersøgt i sin første artikel i forbindelse med sin 3 årige Ph.D.

Gymnasielærere skaber deres egne læringsstier. De designer lektioner og forløb, deler dem med kolleger og bygger videre på det, andre har lavet. Men de kopierer ikke, og de kan ikke bare overtage andres forløb. Endelig skal samarbejde om forløbsudvikling understøttes intelligent, hvis det skal give mening. Dét er et par af de konklusioner Morten Winther Bülow - sammen med Rikke Toft Nørgaard fra CUDiM - er nået frem til i arbejde med den første artikel i sit treårige forskningsprojekt.

"I den første artikel har jeg undersøgt, hvordan undervisere "netværker" når de udvikler deres undervisning - uanset om det er flerfaglige forløb eller ej. Langt over halvdelen af dem, jeg spurgte, har valgt at svare. Dét vil jeg gerne takke for! Den case jeg har arbejdet med, er Forløbsbygger-platformen, der følger med Systimes iBibliotek. Resultaterne var uventede og konstruktivt kritiske. Specielt de kvalitative kommentarer i spørgeskemaundersøgelsen giver spændende afsæt for de kommende artikler", fortæller Morten Winther Bülow og peger på, at det har givet anledning til to nye spørgsmål, som han vil bruge de næste måneder på at finde svar på:

1) Hvordan kan man som forlag blive bedre til at lave materialer og samarbejdsfora (collaborative spaces), der understøtter god undervisning?

2) Hvilke metoder kan jeg bruge, når jeg skal finde svaret på det første spørgsmål?

Artiklen skal – hvis den bliver antaget – præsenteres på Twelfth International Conference On Networked Learning i maj. Men du kan smugkigge i udkastet – og meget gerne komme med kommentarer til analyserne.


Vis alle nyheder