Helle Goth fortæller om Energipolitik

Helle Goth er kvinden bag udgivelsen Energipolitik. Hør hende fortælle om tankerne bag udgivelsen.

Energipolitik tager afsæt i en kort gennemgang af den teknologiske udvikling i Danmark og de tilhørende teknologiopfattelser.

Udgivelsen fortæller historien om udviklingen af en dansk energipolitik. 1970’ernes oliekriser satte fokus på afhængigheden af olieleverancer fra Mellemøsten. Det affødte en strategi for forsyningssikkerhed. Fokus var på alternativer til olie, herunder også vedvarende energi.

Energipolitik beskriver, hvad offentlig støtte og regulering har betydet for bl.a. udviklingen af vindmøllesektoren i Danmark. Desuden illustrerer bogen, hvordan forskellige typer af støtte tilgodeser forskellige energiformer, teknologier og ejerformer. Bogen giver et fint indblik i afvejningen mellem forsyningssikkerhed og økonomisk vækst på den ene side og hensyn til miljø og klima på den anden side.


Vis alle nyheder