Forældre er udkommet som papirbog og iBog®

I hvor høj grad former forældre de mennesker, deres børn bliver til? Forældre er en psykologifaglig diskussion af forældres betydning for børns udvikling.
  • Har forældres måde at tale med deres børn på betydning for børnenes ordforråd og generelle sproglige evner?
  • Kan forældre risikere at skabe sårbare børn, og senere voksne, hvis deres måde at opdrage på ikke ruster deres børn til modgang?
  • Hvor stor betydning har børns tidlige relationer til forældrene for deres senere relationer til andre mennesker i voksenlivet?

Forskerne er rygende uenige om svarene på spørgsmål som disse, så der er lagt op til diskussion.

Udgivelsen kommer omkring opdragelsesstile, genetisk arv, normeringer i daginstitutionen og meget mere. Forældrenes betydning for udviklingen bliver således belyst ud fra en række vidt forskellige psykologiske vinkler.

Udgivelsen understøtter elevernes opfyldelse af de faglige mål i psykologifagets læreplaner på de gymnasiale uddannelser – ikke mindst at kunne inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger. Desuden giver materialet underviseren mulighed for at dække det meste af kernestofområdet udviklingspsykologi samt dele af det øvrige kernestof og supplerende stof.

Forældre – hvor meget betyder de egentlig? stiller et spørgsmål, som kan give stof til eftertanke. For gymnasieeleven måske blandt andet over i hvor høj grad han eller hun er blevet præget af sine egne forældre. Som med så mange emner i psykologi kan man dermed kombinere det faglige med det personligt vedkommende.

iBogsversionen indeholder hele stoffet fra papirbogen og er suppleret af bl.a. interviews med forskerne Anna Vedel og Dion Sommer.


Vis alle nyheder