Datadrevet kommunikation

Hvad er en onlineboble og hvad sker der når den sprænger? Hvorfor blev Hashtags afgørende for MeToo-bevægelsen? Skriv et brev til en nedfrosset onkel! Eksempler på spørgsmål og udfordringer som elever i faget Kommunikation/it A kan blive udsat for i den nye opdaterede version af udgivelsen Kommunikation/it A. Udgivelsen er først og fremmest […]

Hvad er en onlineboble og hvad sker der når den sprænger? Hvorfor blev Hashtags afgørende for MeToo-bevægelsen? Skriv et brev til en nedfrosset onkel! Eksempler på spørgsmål og udfordringer som elever i faget Kommunikation/it A kan blive udsat for i den nye opdaterede version af udgivelsen Kommunikation/it A.

Udgivelsen er først og fremmest blevet udvidet med kapitlerne “Datadrevet Kommunikation” og “Eksamensprojektet” skrevet af forfatterne Anna Fenger-Grøn og Simon Moe, hvilket betyder at læreplanens krav efter reformen 2017 er honoreret.

Forfatterne skriver om det nye kapitel “Datadrevet kommunikation”:

Når du åbner skærmen, tæller sekunderne. Apps, hjemmesider, telefoner, og i det hele taget digitale produkter, måler, hvor lang tid der går, før du gør noget. Derefter måles der på, hvad du gør – om du læser, ser, klikker, liker, klikker væk, hvor du klikker hen, og hvad du så klikker på. Og sådan bliver det ved. Alle disse data bliver samlet op og anvendt: Til at tilpasse, reklamere, farve og påvirke din oplevelse og adfærd.

Digital teknologi har ændret vores måde at kommunikere på, både professionelt og personligt. Der er derfor brug for nyt indhold til bogen Kommunikation og it A, så bogen afspejler en moderne virkelighed og fagets nye læreplan i forbindelse med gymnasiereformen.

De nye kapitler om datadrevet kommunikation omhandler den udvikling, der har fundet sted i samfundet og i medierne. Kapitlerne fokuserer især på datadrevet kommunikation på sociale medier og tager emner op som online marketing, fake news, click bait, Cambridge Analytica-skandalen og #MeToo-bevægelsen.

Analyseopgaverne og de virkelighedsnære og aktuelle cases skal medvirke til at gøre eleverne til kritiske og reflekterede mediebrugere, og etiske dilemmaer danner en rød tråd i bogen.

Produktionsopgaverne, der binder teorierne sammen med praksis, appellerer til elevernes kreativitet og digitale skaberkompetencer og ligger i forlængelse af kommunikationsfagets mål, som det er formuleret i vejledningen til faget.


Vis alle nyheder