Sæt politiske partier i fokus

med aktualitetsopgave og opdateret indhold.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Der er konstant fokus på de politiske partier i dansk politik. De bliver refereret og analyseret i TV og aviser, diskuteret og vurderet af befolkningen og kommenteret på de sociale medier. iSamf sætter også løbende fokus på de politiske partier, og nu kan eleverne stille skarpt på Venstre med aktualitetsopgaven Partiet Venstre. Her skal eleverne arbejde med Venstre og de begivenheder, der fulgte efter valget i 2019.

I dansk politik opstår der jævnligt nye partier. Senest er partiet Fremad kommet til, og det er repræsenteret i Folketinget med Simon Emil Ammitzbøl-Bille. Eleverne kan finde en præsentation af partiet i iSamf og arbejde med forskellige muligheder for at skabe flertal i en ajourført interaktivitet med mandatfordelingen. Hvis pointen og udfordringen med at tælle til 90 står tydeligt, er vi nået et stykke vej.


Vis alle nyheder