Konference om økonomisk undervisning 2020

18. maj på SDU

Verden står overfor et stigende befolkningstal, ændringer i de geopolitiske, mediemæssige og økonomiske strukturer, hvilket skaber øget fokus på bæredygtighed. Sammen med en rivende teknologisk udvikling giver det nye perspektiver, som påvirker de økonomiske fag.

Konferencen sætter fokus på, hvad grundlæggende økonomi er med afsæt i den internationale udvikling. Hvilke undervisningsmæssige metoder ligger i naturlig forlængelse heraf? Og hvordan ruster vi eleverne til videregående studier og beskæftigelse?

Tid og sted
18. maj 2020 på SDU lokale 009, Campusvej 55, 5230 Odense

Tilmelding
conferencemanager.dk/merkantil

Program

09.30-10.00 Ankomst og kaffe

10.00-10.15 Velkomst og dagens program

10.15-10.45 Intentionen med konferencen – fra initiativtagerne

10.45-11.30 Philip Schröder: Hvor bevæger business og økonomi sig hen?

11.30-12.15 Nanna Andersen: Undersøgelse af makroundervisningen på HA-studiet. Et eksempel på økonomisk didaktisk forskning.

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.45 Cecilia Lundholm: Klimaet som udfordring: Studerendes arbejde med klimaudfordringen. En undersøgelse fra Stockholms Universitet.

13.45-14.30: WS-runde 1: Hvor er vi på vej hen, og hvad ved vi ikke?

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30: WS-runde 2: Hvor er vi på vej hen, og hvad ved vi ikke?

15.30-15.45 Præsentationer af WS-resultater fra WS-ledere

15.45-16.00 Afslutning og det videre arbejde

Workshop I
Anders Stig Christensen og Erik Caparros Højbjerg: I PISA-21 undersøges ”financial literacy”, som handler om privatøkonomisk forståelse. I Workshoppen vil vi præsentere, hvordan financial literacy forstås og operationaliseres i PISA-sammenhænge, og hvordan det oversættes til danske forhold. Desuden vil vi perspektivere til, hvordan det kan sættes i forhold til en bredere forståelse af økonomisk kompetence og økonomisk dannelse. Der vil også blive draget linjer til, hvordan økonomi og økonomiske kompetencer er beskrevet og arbejdes med i samfundsfaget i folkeskolen.

Workshop II
Torben Spanget Christensen og Camilla Kølsen Petersen: Fagdidaktiske undersøgelser i økonomiundervisningen: I pædagogikumuddannelsen skal lærerkandidaterne i et fagdidaktisk projekt lave små undersøgelser i og af deres egen fagundervisning. Der er streg under FAG for at sikre, at undersøgelserne ikke bliver rent almendidaktiske. Det er økonomiundervisningen, der skal undersøges, ikke klasserumsledelse eller gruppearbejde, selvom sådanne elementer selvfølgelig sagtens kan indgå i undersøgelsen. Idéen er at indarbejde små fagdidaktiske undersøgelser som en permanent del af lærernes måde at arbejde på. I workshoppen præsenterer vi eksempler på fagdidaktiske undersøgelser, som er gennemført af lærerkandidater (og deres vejledere) i de økonomiske fag på hhx. Deltagerne i workshoppen bliver sat i gang med selv at lave udkast til små undersøgelser, de kan lave i deres egen undervisning, uanset hvilket niveau i uddannelsessystemet, de underviser på.

Workshop III
Claus Timm og Kirsten Vejlstrup: Begreber i økonomisk dannelse. Hvad kan den kompetente folkeskoleelev, gymnasieelev, professionsbachelor, bachelor og kandidat? Hvordan kan den økonomiske dannelse indgå i almendannelse, og hvad er økonomiske dannelse som begreb? Vi tager udgangspunkt i Thomas Højgaards kompetenceblomst med senere tilføjelser, som har gennemsyret tænkningen på de gymnasiale økonomifag siden 2010. Hvordan får vi kvantitative metoder og teorier indlejret i elever og studerende samtidig med, at de arbejder med cases og problembaseret læring? Deltagerne i workshoppen bliver sat i gang med selv at lave udkast til små undersøgelser, de kan lave i deres egen undervisning, uanset hvilket niveau i uddannelsessystemet, de underviser på.

Workshop IIII
Julie Emontspool: Hvordan opretter man en akademisk overbygningsuddannelse med fokus på FN’s verdensmål? Som reaktion på nogle af de udfordringer vores samfund står overfor opleves et stigende krav om ansvarlig adfærd blandt både forbrugere og virksomheder – ikke mindst fra yngre generationer. I takt med denne udvikling stiger behovet for økonomiske uddannelser, der sætter fokus på ansvarlig virksomheds- og forbrugspraksis. Workshoppen tager afsæt i SDU’s arbejde med etårige SDG-fokuserede uddannelser for en drøftelse om, hvordan man tilbyder en erhvervsøkonomisk uddannelse med fokus på bæredygtighed og socialt ansvar. Under workshoppen udvikler deltagere korte SDG-moduler, som kan indgå i økonomiske uddannelser.

Formålet med konferencen er følgende:

Blive klogere
Vi synes, det er et væsentligt og overset tema, hvad økonomi er for en størrelse. Hvad er økonomisk viden, og hvordan får vi elever og studerende til at tilegne sig viden?

Understøtte pædagogikumuddannelsen
I pædagogikum for de gymnasiale uddannelser har vi gennem mange år savnet viden om forskning og udvikling i de økonomiske fag som grundlag for diskussioner om ”den gode undervisning”. Hvis vi ikke har forskning af høj kvalitet, bliver undervisning i økonomisk undervisning mere en ERFA-baseret diskussion, sat op mod almendidaktisk teori, i stedet for forskningsbaseret diskussion, sat op mod fagdidaktisk teori.

Skabe nysgerrighed
At finde ud af hvem, der kunne være interesserede i at bringe udviklingen videre. Få skabt nogle arbejdsgrupper, der vil arbejde med forskellige elementer af den økonomiske fagdidaktik.

Åbne døre til finansiering
Skal arbejdet føre til videreudvikling af området, kræver det, at der bliver tilført finansiering af undersøgelser og forskning indenfor området. Der skal skabes netværk til virksomheder, der har økonomisk fokus og fonde, der kunne være med til at finansiere en sådan satsning.

På længere sigt har vi en drøm om at få skabt et forskningsmiljø, der har fokus på temaer som:

  1. Økonomisk dannelse
  2. Økonomisk didaktik
  3. De økonomiske fag

Initiativgruppen

  • Pædagogisk konsulent, Claus Faber Timm, Niels Brock
  • Lektor, Torben Spanget Christensen, Institut for Kulturvidenskaber – uddannelsesforskning, Syddansk Universitet
  • Lektor, Peder Østergaard, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  • Administrerende direktør, Birte Ravn Østergaard, Systime
  • Lektor, Camilla Kølsen Petersen, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
  • Lektor, Kirsten Vejlstrup, HHX, Roskilde Handelsskole

Vis alle nyheder