Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau

iBogen Marketing dækker nu alle stofområder i afsætningsfaget fra grundforløbet til A-niveau.

A-stoffet

Stukturen i grundbogen følger fortsat læreplanens struktur, så de nye stofområder til A-niveau tilføjes der, hvor de naturligt hører til og bygger dermed videre på det didaktiske spiralprincip, der kendetegner grundbogen. A-stoffet er samlet i 10 nye kapitler.

Det er især den internationale dimension, som træder tydeligere frem på A-niveauet. En række af stofområderne fra B-niveau løftes til et højere og mere komplekst niveau på A-niveau, fx kapitel 10. Strategiske analyser. Herudover er der også stof om producentmarkedet på et højere niveau, ligesom det helt nye stofområde Marketingplan er med.

B-stoffet

Der er foretaget mindre opdateringer i B-kapitlerne, da der jo hele tiden sker ændringer i virksomhedscases og eksempler. Fx er “Dansk Supermarked” erstattet af “Salling Group” 29 steder i udgivelsen. På baggrund af brugerønsker er der endvidere foretaget mindre tilretninger af stoffet, særligt i kapitel 4. Konkurrenceforhold. Endelig er internationaliseringstoffet nedtonet i opgaver og cases på B-niveau, da det jo nu primært hører hjemme på A-niveau.

Opgaver og cases

Alle kapitler er forsynet med en række forskellige opgavetyper og cases, hvortil der findes lærertips.

De tværgående cases, som findes sidst i udgivelsen, kan være en god måde at starte de nye skoleår på og få genopfrisket afsætningsøkonomisk tankegang. Se fx disse cases:

  1. Søstrene Grene
  2. Rains
  3. Kampen om kosmetikmarkedet
  4. Convenience

Vis alle nyheder