Nye opgaver uden røg

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

De danske politikere har ambitioner om at nedbringe antallet af rygere, og der er særlig fokus på de unge. Antallet af unge rygere er stigende, og det giver grund til bekymring.

Derfor kom der en række tiltag i slutningen af 2019, som skal gøre det dyrere, mere besværligt og mindre populært at ryge. Ambitionen er at få den første røgfrie generation i 2030.

Med udgangspunkt i de nye regler og finansloven for 2020 er aktualitetsopgaven Alkohol og rygning i iSamf blevet opdateret med to nye opgaver.

Her skal eleverne blandt andet arbejde med, hvad man kan gøre på skolen for at efterleve de nye regler og være med til at nå målet om en generation uden røg.


Vis alle nyheder