Fokus på karrierelæring på hhx

Sæt fokus på karriere og sprog i nyt studieområdeforløb.

Med gymnasiereformen er der blevet sat ekstra fokus på inddragelse af karrierelæring i undervisningen.

Studieområdeforløbet Sprog og karriere, som du finder i Hhx-guiden til studieområdet, sætter netop fokus på elevernes karrieremæssige kompetencer samtidig med, at fagene bliver sat ind i en praktisk og virkelighedsnær sammenhæng, der giver eleverne en bedre forståelse af fagenes metoder og formål.

Forløbet placeres med fordel i forårssemesteret på 1. år på hhx eller efterårs-/vintersemesteret på 2. år.

Projektet har et format af 34 lektioner inklusiv eventuel eksamen og evaluering.

Forløbet er udviklet af Maya Christine Madsen Haase, der underviser på Det Blå Gymnasium i Sønderborg og gennemgående har inddraget karrierelæring i undervisningen.

Forløbet er afprøvet med succes i praksis, og oplevelsen er, at elevmotivationen er i top.

På vej i foråret er tre iForløb i formatet small, medium og large, netop med karrierelæring som omdrejningspunkt.


Vis alle nyheder