Få stillads til eksamensprojektet i organisation

På hhx omfatter undervisningen et projektforløb i et af de valgfrie kernestofområder. Projektforløbet er udgangspunktet ved den mundtlige eksamen.

Vi giver i den anledning nogle anbefalinger i Organisation:

  • Benyt Eksamensprojekt - forslag i skabelonform, som du finder i området Til Pluslærere. Tip: Udskift [tekst i klammer] med en valgt virksomhed.
  • Forfatter- og redaktørgruppen har gode erfaringer med at inddrage virksomhedsbesøg, som understøtter temaerne projektledelse, personaleudvikling og ledelse samt forandringsledelse, fx ved Aarhus Kommune og Teatret Svalegangen.
  • Brug casen Organic Food A/S. Den fiktive virksomhed rummer en gennemgående casebeskrivelse, et overordnet oplæg til projektarbejde og specifikke problemstillinger knyttet til kernestoffet, fx til ledelse.
  • Inddrag autentiske virksomhedscases, eksempelvis Salling Group, Sanistål eller JYSK. I de enkelte kapitlers caseafsnit finder du eksempler på caseopgaver, der egentlig er udviklet til brug på erhvervsuddannelserne, men også kan finde anvendelse på hhx. Supplér eventuelt med faktatekster og videomateriale målrettet organisationsfaget fra emu.dk eller de opdaterede casematerialer i Studievaner på EUD/EUX.

Vis alle nyheder