Træn dine elever med fordybelsesafsnit i MAT A3 stx

Mangler du inspiration til at træne dine elever i at arbejde med forberedelsesmateriale før den skriftlige eksamen i matematik A?
Eksempel fra MAT A3 stx. Fig 45: Område overstrøget af en stedvektor

Til den skriftlige eksamen i matematik A skal eleverne løse opgaver inden for kernestoffet samt det centralt stillede forberedelsesmateriale, som eleverne forud for eksamen skal have arbejdet selvstændigt med i seks timer (under vejledning). Dette er beskrevet i Læreplanen.

Men hvordan træner man sine elever til denne nye arbejdsform, før det går løs for alvor?

I grundbogen MAT A3 stx er der eksempler på materiale, som netop kan bruges til at træne eleverne i selvstændigt at udforske matematiske emner, der ligger i umiddelbar forlængelse af kernestoffet.

Fordybelsesafsnittene ligger i slutningen af grundbogens kapitler og indeholder ny teori, eksempler og opgaver, hvor eleverne skal anvende deres nye viden.

Se fx fordybelsesafsnittene

Med fordybelsesafsnittene i MAT A3 stx kan du nemt tilrettelægge et forløb forud for eksamen eller i forbindelse med en terminsprøve, hvor eleverne øver sig i at arbejde selvstændigt under vejledning med materiale, der ligger ud over kernestoffet.


Vis alle nyheder