Projektarbejdet er udkommet som papirbog

Grundbogen om problemorienteret projektarbejde fås nu både som iBog® og papirbog.

Projektarbejdet er en grundbog om at skrive projekter om teknologi, som giver faglige og pædagogiske anvisninger på gennemførelsen af det gode projektarbejde.

Projektarbejdet er målrettet teknologifaget på htx, men kan anvendes bredt i al slags PBL og projektarbejde, herunder til teknikfag på htx.

Et projekt er en afgrænset og målrettet proces, hvor samarbejde, problem, løsning og produkt er forbundne størrelser. Alle ingredienserne i projektarbejdet fra start til slut beskrives med både eleveksempler og praktiske anvisninger på gennemførelsen.

Projektarbejdet sætter eleverne i stand til at styre processen fra idé til færdigt produkt samt løse udfordringerne undervejs.

Gennem projektarbejdets faser identificeres og analyseres det problem, som er projektets omdrejningspunkt. Problemet løses gennem en produktudviklingsproces, som integrerer konstruktion, produktion og markedsføring.

Ved hjælp af integreret produktudvikling ses teknologi og udvikling af teknologier som en proces, der består af mange forskellige dele. Det giver forståelse og skaber overblik over projektet.

Projektarbejdet er også en lærebog som behandler begrebet teknologi. Gennem samarbejde og den kritiske vurdering af teknologiernes betydning kobles det etiske og samfundsmæssige med det konkrete og løsningsorienterede.

Projektarbejdet er udviklet i samarbejde mellem Aalborg Universitet og htx-skoler fra hele landet.


Vis alle nyheder