Supplér med supplerende stof i afsætning

Forfattergruppen har netop tilføjet supplerende stof i Afsætning F-C til EUD/EUX og gjort udgivelsen komplet.

Har du udfordringer med fx at greje disse emner fra læreplan og vejledning, guider udgivelsen nu til teori og opgaver:

Skaf overblikket i de enkelte kapitler i afsnit med titlen:

Her finder du overblik over teori og opgaver på kapitelniveau.

Det forkromede overblik over supplerende stof til alle kapitler får du i afsnittet Særligt om det supplerende stof i området 'Til Pluslærere'.

Der er tilføjet indhold i kapitlerne: 1, 5, 6, 7, 9, 13 og 14.


Vis alle nyheder