Ungleichheit in Deutschland

Ny temabog til tysk på vej. Brug den allerede i din undervisning nu.

Uligheden i Tyskland blomstrer som aldrig før.

Tysklands økonomiske, industrielle lokomotiv drøner afsted, men det er dem på første klasse, der nyder godt af det økonomiske opsving, mens uligheden og aldersfattigdommen aldrig har været større.

Materialet til Ungleichheit in Deutschland indeholder interviews med forskellige relevante samtalepartnere fx fattige, en journalist, en fattigdomsforsker og hjælpeorganisationer, der støtter gruppen af fattige med mad og rådgivning. De enkelte interviews er film med danske og tyske undertekster.

Interviewene er suppleret og underbygget med forskelligt materiale, herunder korte faktatekster og statistik. Bogens samfundsmæssige fokus lægger således også op til et tværfagligt samarbejde med fag som Samfundsfag, International Økonomi og Engelsk, og materialet kan også med fordel inddrages i projekter i studieområdet, herunder SOP/SRP.

Opgaverne i bogen har både en indholdsmæssig og en sproglig dimension, og de knytter sig både til emnet ulighed og til de enkelte interviews. Der er stor variation i opgavetyperne, så eleverne kan introduceres til emnet fra forskellige vinkler, samtidig med at de møder nye ord og grammatiske strukturer i forskellige kontekster. Opgaverne giver mulighed for at arbejde med både tekstforståelse, mundtlighed og skriftlighed, og flere opgaver understøtter elevernes innovative kompetencer.

Grammatikopgaverne tager udgangspunkt i en funktionel tilgang til sproget, og alle opgaver er kontekstbaserede. Både grammatikopgaver og opgaverne til fri skriftlig fremstilling forbereder eleverne på den skriftlige eksamen på Tysk A.

Ungleichheit in Deutschland er tiltænkt tyskelever på de gymnasiale uddannelser (1., 2. og 3. år) på stx, hhx og htx.


Vis alle nyheder