Videnskabsteori og metode i ny udgave af Psykologiens veje

Et nyt kapitel om videnskabsteori og metode er nu klar til det nye skoleår. Det kan ses på den reviderede version af Psykologiens veje (Læreplan 2017). Der skelnes grundlæggende mellem kvantitative og kvalitative metoder, hvorefter de forskellige typer af undersøgelser præsenteres. I forbindelse med afsnittet om eksperimenter introduceres to nye betegnelser for eksperimenter, som […]

Et nyt kapitel om videnskabsteori og metode er nu klar til det nye skoleår. Det kan ses på den reviderede version af Psykologiens veje (Læreplan 2017). Der skelnes grundlæggende mellem kvantitative og kvalitative metoder, hvorefter de forskellige typer af undersøgelser præsenteres.

I forbindelse med afsnittet om eksperimenter introduceres to nye betegnelser for eksperimenter, som måske er nye for mange, men hvor indholdet på den anden side vil være velkendt for alle. Det er betegnelserne individbaseret eksperiment og demonstrationseksperiment. Jeg synes, de er vigtige, både for at vise eleverne, hvor forskelligartede eksperimenter kan være, og især for at eleverne bedre kan rubricere og adskille de forskellige typer af eksperimenter, de præsenteres for i undervisningen. Til slut i kapitlet introduceres begreberne validitet og reliabilitet og en oversigt til kritisk vurdering af undersøgelser præsenteres.

Jeg tror, man med fordel kan læse om de enkelte undersøgelsesmetoder hver for sig, og når det er relevant i forbindelse med bestemte temaer og teorier i undervisningen. Demonstrationseksperimenter er oplagte i forbindelse med socialpsykologi. Individbaserede eksperimenter er oplagte i forbindelse med behaviorisme og udviklingspsykologi. Casestudier bliver brugt inden for neuropsykologi. Tvillingeundersøgelser er centrale ifm. intelligensforskning osv.

Hvis du har kommentarer til kapitlet, eller til revisionen af Psykologiens veje i det hele taget, må du endelig sige til.

iBogsversionen forventes klar august 2018 og den trykte version i september.


Vis alle nyheder