Nyt afsnit om eksamen i Virksomhedsøkonomi

I lærebogen til virksomhedsøkonomi er der kommet et nyt afsnit: Eksamen på B-niveau. Det nye afsnit skal hjælpe eleverne i deres eksamensforberedelse til den mundtlige og skriftlige eksamen.

Det nye afsnit, Eksamen på B-niveau, indeholder:

  • nyttig information om rammerne for eksamen.
  • gode råd til at håndtere udfordringerne ved besvarelse af eksamensopgaver.
  • eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål.
  • eksempel på vejledende besvarelse af en skriftlig eksamensopgave.
  • en mundtlig eksamensvideo.

Afsnittet kan bruges selvstændigt af eleverne i deres eksamensforberedelse, men også i undervisningen i forbindelse med eksamenstræningen til B-niveau.

Mange elever efterlyser eksempler på besvarelse af de skriftlige eksamensopgaver. Forfatterne har udarbejdet en vejledende løsning til VØB maj 2019, som kan bruges til diskussion af, hvordan den skriftlige eksamensopgave bør udarbejdes. Løsningen følger de anbefalinger, der fremgår af ”Lærerens hæfte i virksomhedsøkonomi”.

Som hjælp til at forstå sammenhængen i de skriftlige eksamensspørgsmål 1.1 – 1.3 har forfatterne lavet en video – igen med udgangspunkt i VØB maj 2019. Videoen forklarer, hvordan de tre spørgsmål hænger sammen og bør besvares. Metoden kalder vi for ”Den omvendte DuPont-pyramide”.

I afsnittet om mundtlig eksamen er der en række eksempler på mundtlige eksamensspørgsmål, der kan bruges til repetition af kernestoffet. Spørgsmålene er tilpasset den nye eksamensform, hvor halvdelen af eksaminationstiden går til PBL og halvdelen til eksamensspørgsmålet.

I afsnittet er også en eksamensvideo fra den mundtlige eksamen. Vi har optaget en fuld eksamenssituation med en VØB-elev. Elevens præsentation af PBL-forløbet følger den disposition, der anbefales af fagkonsulenten. Elevens præsentation ligger til download. Den kan fx bruges på klassen til en diskussion af, hvordan eleverne kan opbygge og disponere PBL-præsentationen.

Vi håber, at eksamensvideoen kan give eleverne viden om, hvordan den mundtlige eksamen foregår og give en fornemmelse af, hvilke krav de skal honorere.

Lidt senere på foråret vil der komme et tilsvarende afsnit om Eksamen på A-niveau. Det vil også indeholde en mundtlig eksamensvideo, vi optager med en elev på A-niveau.


Vis alle nyheder