Markedskommunikation anno 2020

Markedskommunikation er i opbrud – og det samme gælder udgivelsen af samme navn. Efter kommentarer fra flere undervisere har forfattergruppen sammen med den nye redaktør på udgivelsen Mette Dürhkoop Flou valgt at omstrukturere iBogen. Opdateringerne implementeres i løbet af sommerferien 2020.

Den nye struktur i Markedskommunikation iBog® kommer ud over en kort introduktion til virksomheders kommunikation til at rumme fire dele.

1. Det strategiske arbejde

Her præsenteres alt det, der kunne indgå i en indledende briefing mellem kunden og et reklamebureau.

I mange tilfælde vil kunden henvende sig til et bureau for at få løst en kommunikationsopgave. Forud for en sådan opgave, der typisk er en kampagne, mødes kunden og bureauet til en indledende briefing for at få fastlagt rammerne for planlægningen af kampagnen kunden ønsker. I briefingen præsenterer kunden bureauet for sine ønsker og krav til kampagnen og forelægger dem de økonomiske rammer og mål samt eventuelt en given målgruppe for kampagnen. Ofte vil der i den indledende fase være tale om en dialog mellem kunde og bureau for at afstemme forventninger om, hvad der er realistisk inden for kundens budgetramme.

2. Omnichannel strategi

Her ser vi på valg af medier på tværs af kommunikationskanaler - vi kalder det kanalmix.

Efter den indledende briefing går bureauet i gang med arbejdet omkring valg af kanalmix, altså den sammensætning af medier, som skal benyttes til formidling af kommunikationen. Overvejelserne omkring valg af medier sker på baggrund af kampagnens målgrupper og de muligheder, medierne kan bidrage med til løsning af kommunikationsopgaven.

3. Den kreative proces

Her introduceres forskellige temaer, det er vigtigt at have fokus på, når man udformer kampagnens budskab.

Når de strategiske rammer og kanalmixet for kampagnen er fastlagt, starter den kreative proces, hvor bureauet udarbejder forskellige kreative forslag, som præsenteres for kunden. Kunden vælger typisk et af forslagene, og dette justeres løbende i dialog med bureauet inden den endelige kampagne lanceres.

4. Værktøjskasse

De tidligere afsnit peger ned i værktøjskassen, hvor de respektive emner uddybes og illustreres med eksempler. Tanken er at denne værktøjskasse giver mulighed for at dykke ned i relevante faglige emner og områder som inddrages undervejs i arbejdet med kommunikationsplatformen.

Helt nyt indhold

Ud over omstruktureringen benytter vi os af chancen til at introducere nyt stof:

  • Algoritmebaseret datadrevet segmentering også kaldet mikrosegmentering (så hot at vi ikke engang helt ved, hvad vi skal kalde det endnu)
  • En ny struktur på mediestrategi vi fremover kalder omnichannel strategi
  • Mere branding
  • Og ikke mindst en samlende model, der illustrerer alle aktørerne i arbejdet med kommunikation.

Der er med andre ord nok at glæde sig til.


Vis alle nyheder