Hjælp dine elever godt i gang med SRP/SOP/SSO i engelsk

Hvilke analysemetoder kan man bruge til værklæsning og nonfiktion, hvis man skal skrive opgave i engelsk?

The English Handbook har fået et ekstra kapitel, kapitel 9, der via to videoer kort introducerer eleverne til, hvilke metoder man kan anvende i forbindelse med værklæsning og nonfiktion.

Videoerne kan bruges til at gøre eleverne opmærksomme på vigtigheden i valg af metode til SRP/SOP/SSO-opgaveskrivningen, samt vise dem, hvor de kan finde mere information.

Derudover er udgivelsen opdateret med flere elevessays, hvilket betyder, at der nu er essays til stx A, stx B, hf B, hhx A og htx B.


Vis alle nyheder