Brug videnskabsteori til opgaver og projekter

Den videnskabelige basismodel og basal videnskabsteori kan bruges i arbejdet med større skriftlige opgaver og projekter. Se en række videoer, som fortæller om udvælgelse af metoder – med konkrete eksempler.

Den videnskabelige basismodel

✓ Gør sammenhængen mellem spørgsmål og metoder tydelig.
✓ Vælg den eller de metoder, som er bedst egnet til dit projekt.
✓ Bliv i stand til at begrunde dit metodevalg.

Basal videnskabsteori – metoder (SRP)

✓ Vurdér muligheder og begrænsninger ved metoder.
✓ Begrund, hvorfor metoden er velvalgt.

Tre eksempler

Her er tre konkrete eksempler på, hvordan du kan anvende basal videnskabsteori til at:

✓ Reflektere over metodevalg.
✓ Reflektere over opnået viden ift. din opgave eller dit projektet.

Eksempel 1: Basal videnskabsteori i fysik og historie

  • Emne: Galilei og den naturvidenskabelige revolution
  • Fag: Fysik og historie

Eksempel 2: Basal videnskabsteori i samfundsfag og matematik

  • Emne: Økonomisk ulighed i Danmark
  • Fag: Samfundsfag og matematik

Eksempel 3: Basal videnskabsteori i dansk og samfundsfag

  • Emne: Yahya Hassans digte og integration af unge med anden etnisk herkomst i Danmark
  • Fag: Dansk og samfundsfag

Hjælp til større skriftlige opgaver


Vis alle nyheder