KRAM til FGU - motiverer til sundhedsmål

Bogstaverne står for: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

KRAM til FGU er et tværfagligt iForløb, der sætter fokus på sundhedsfaktorerne.

I samspil med fagene: samfundsfag, dansk, PASE, matematik, naturfag og teknologiforståelse, arbejder eleverne med statistik, regneark, reklameanalyse, argumentation og visuelle produkter.

Find mere info om iForløbet KRAM til FGU på Systime.dk, hvor du også har direkte adgang til at kopiere iForløbet og bruge det direkte i undervisningen. Alternativt kan du redigere i iForløbet, så det passer til målgruppen.

Med de nye features i Forløbsbyggeren er det muligt at skjule dele af indholdet og synliggøre efterhånden, som projektet skrider frem.

iForløbet rummer også bud på, hvordan eleven kan producere forskellige elementer til portfolio.


Vis alle nyheder