Tjek nyt iForløb til studieområdet: Karrierelæring – small

Med gymnasiereformen inddrages karrierelæring i undervisningen. iForløbet Karrierelæring – small er det første af i alt tre iForløb med karrierelæring i fokus.

Karrierelæring – small er et iForløb, der giver en hurtig genvej til inddragelsen af karrierelæring i undervisningen.

Tidsforbruget spænder mellem 15 min. og 2 lektioner, og forløbet åbner op for refleksioner og tanker hos eleven.

iForløbet fokuserer på, at eleven skal opnå større bevidsthed om, hvilke muligheder og kompetencer fagene åbner op for karrieremæssigt. iForløbet skal ses som et redskab, der nemt og effektivt giver konkrete opgaver og refleksionsspørgsmål til karriereforløb.

Senere følger også et medium og en large-version. De tre iForløb kan bruges enten hver for sig eller som et samlet forløb henover de tre gymnasieår. Small, medium og large henviser naturligvis til omfanget og det tidsforbrug, der skal afsættes. iForløbet peger ind i Hhx-guiden og bringer bl.a. selvevalueringsværktøjer i spil.

Forløbet er udviklet af Maya Christine Madsen Haase, der underviser på Det Blå Gymnasium i Sønderborg og gennemgående har inddraget karrierelæring i undervisningen.


Vis alle nyheder