Elever må gerne bruge iBøger® til eksamen

Selvom der pr. 1. august 2017 skete en skærpelse af de gældende regler om adgang til nettet ved de gymnasiale prøver, er det stadig tilladt at anvende de digitale lærebøger, som der er blevet undervist i, såfremt de ikke kan downloades og bevares lokalt. Og det kan iBøger® ikke, da de indeholder videoklip, lyd og interaktivitet.

For digitale lærebøger, som Systimes iBog®, der er benyttet i undervisningen og står på undervisningsbeskrivelsen, gælder det, at eleverne gerne må bruge hele lærebogen og ikke kun er begrænset til enkelte dele af den.

§ 6 i Vejledning til eksamensbekendtgørelsen er særlig interessant for elever, der bruger iBøger i deres undervisning.

Heri står der nemlig:

Det vil fortsat være tilladt for eksaminanderne at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler ved de fleste prøver. Det kan fx være digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen, som ikke kan opbevares lokalt, dvs. ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen.


Vis alle nyheder