Første spadestik: Programmering i Erhvervsinformatik

Erhvervsinformatik udkommer august 2020, og du kan følge udviklingsprocessen løbende. Tag allerede nu et kig i afsnittet om programmering.

Flere har spurgt interesseret til, hvordan vores udgivelsen kommer til at tage sig ud.

Der bliver tale om velkendte elementer fra IT til EUD/EUX, men selvfølgelig med opdaterede, ajourførte, brancherelevante eksempler og referencer, herunder opgaver og quizzer. IT til EUD/EUX dækker faget informationsteknologi på C-niveau, og faget erstattes som bekendt med erhvervsinformatik på samme niveau på grundforløbet.

Vi vælger også en didaktisk struktur, der spejler de to nye grundbogssystemer til afsætning og virksomhedsøkonomi, som EUD-eleverne jo skal anvende sideløbende på GF2.

Struktur og didaktik vil også kunne genkendes fra Informatik B til EUX Merkantil, som EUX-eleverne fortsætter med på studieåret.

Forfatter- og redaktørgruppen har erfaring med målgruppen (og deres forudsætninger) og bruger aktivt materialerne i undervisningen. Vi må konstatere, at processen med at "læse og tolke" læreplan og vejledning kræver tid, ressourcer og grundighed, og materialet skal selvfølgelig rumme nye begreber som digital myndiggørelse, digitale artefakter, programmering, teknologisk handleevne og computationel tankegang.

Udover en overordnet struktur/disposition, som kan læses i venstremenuen via erhvervsinformatik.systime.dk og endnu kan blive tilpasset i processen, rummer udgivelsen nu basiselementer, videoer og opgaver, der dog skal redigeres og opdateres i den redaktionelle proces.

Da især disciplinen programmering er nyt stof, satser vi her først. Forfatterne har valgt et greb, der hedder blokprogrammering via code.org og App Lab frem for tekstprogrammering. Gruppen vægter, at eleverne kan se resultatet og et produkt af deres anstrengelser. Tag gerne et kig i afsnittet: Programmering, hvor du kan få et indtryk af eksempler, illustrationer, øvelser mv. Gruppen tænker screencasts og videomateriale som gennemgående element, men indholdet er endnu ikke færdigklippet.

Endelig bliver projekter et vigtigt omdrejningspunkt, ligesom vi giver bud på fænomenet portfolio.


Vis alle nyheder