Busetikette ifølge Sociologiske steder

Nogle gange overhaler virkeligheden lærebøgerne. Fx giver bestræbelserne på at inddæmme Corona-smitten i offentlige transportmidler fornyet aktualitet til interaktiviteten om busetikette i Sociologiske steder.

Interaktiviteten om busetikette er udviklet som illustration af Goffmans pointer om social praksis. Man kan tage udgangspunkt i en konkret situation og ud fra den sige noget om værdier og sandheder, som de mennesker der er en del af det flygtige fællesskab, som bussen udgør, praktiserer.

Interaktiviteten afspejler normaltilstanden i en dansk bybus. Selvsagt skubber et fænomen som Corona bogstavelig talt til grænserne i mellem passagerne.


Vis alle nyheder