Tag på kontoret med iDansk

iDansk tager nu eleverne med på kontoret. Med forløbet 'Virksomhedskommunikation' arbejder eleverne med en række opgaver, der henter inspiration i hverdagen på et kontor.

iDansk – Til niveau F-C

Flere af opgaverne i temaforløbet Virksomhedskommunikation hænger direkte sammen med indholdet på hovedforløbet i offentlig administration, og alle opgaver har en praksisnær tilgang.

Forløbet introducerer eleverne til sammenhængen mellem danskfaget og hverdagen på en administrativ arbejdsplads.

Forløbet peger også ind i bogens teoretiske emner – fx intern og ekstern kommunikation.

Med vinkler til USF

Underviseren kan tilmed finde idéer til brug i uddannelsesspecifikke fag for kontoreleverne.

Andre virtuelle muligheder

Udover en række temaforløb giver iDansk gode muligheder for at arbejde med online undervisning i fx siderne om


Vis alle nyheder