Søstrene Grene lancerer webshop

Vi markerer den nye webshop og præsenterer opdateret problemstilling til Erhvervsområdet samt spritnye temaopgaver til Afsætning F-C til EUD/EUX, IT til EUD/EUX samt iDansk.

Vi opfordrer til at arbejde tvær- og flerfagligt, idet Søstrene Grene indgår som case i flere af Systimes iBøger.

Fokus på afsætning

Opgaverne til afsætning præsenteres som en temaopgave, hvor omdrejningspunktet er Søstrene Grenes nye webshop. Den består af elevens indledende forberedelse af temaet og fem delopgaver, hvor elevens selvstændige vurdering spiller sammen med de teoretiske fagelementer.

Fokus på erhvervsområdet

Den autentiske problemstilling stillet af Søstrene Grene: Udvikling af digital platform er blevet opdateret i forbindelse med åbning af den nye webshop. Der er også tilføjet en problemstilling, der inddrager corona-epidemi krisen. 

Fokus på faget informationsteknologi

Find den dugfriske opgave: Søstrene Grene lancerer webshop i afsnittet om dokumentations- og portfolioopgaver i udgivelsen IT til EUD/EUX.

Nøgleordene er design af websted, layoutregler, lovgivning, visuel identitet og GDPR.

Fokus på dansk

Under afsnittet: Aktuelle erhvervsrettede opgaver finder du to opgaver, der omhandler Søstrene Grenes introduktion af e-handel.

Omdrejningspunkterne er: Ekstern kommunikation, pressemeddelelse, artiklen og websideanalyse.


Vis alle nyheder