Vink til eksamensforløb og projekt til Afsætning B på EUX

Afsætning B til EUX (Læreplan 2017) – Grundbog med metode, opgaver og cases til alle kernestofområder i afsætning B på EUX.

Der er udarbejdet en skabelon til projektforløbet Vækstmarkeder, som du finder vej til i området om eksamen under fanen 'Til Pluslærere'.

Formålet med forløbet er, at eleven får mulighed for at vise, at han/hun kan:

  • finde afsætningsfaglige problemstillinger inden for emnet ”Vækstmarkeder”, der dækker flere emner inden for fagets kernestof.
  • foretage relevant informationsindsamling.
  • anvende fagets teorier, modeller og metoder til behandling og løsning af de/den valgte problemstilling.

Eleverne kan arbejde i grupper eller selvstændigt.

Det didaktiske princip bag projektforløbet er PBL (problembaseret læring), hvor eleven, på baggrund af en række udleverede materialer, selv finder fagligt relevante problemstillinger samt løsningsforslag hertil.

Projektet egner sig til afslutning på faget, når kernestoffet er gennemarbejdet. Der kan i den aktuelle situation uden eksamen rundes af med mundtlig præsentation og "prøveeksamen".


Vis alle nyheder