Få økonomisk svindel frem i lyset

Økonomisk svindel er desværre ikke et ukendt begreb i Danmark. Udgivelsen iSamf tager den aktuelle problemstilling op og ser på nogle af de mest omtalte sager.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Både i det offentlige og fra private virksomheder hører man om sager, hvor der er blevet svindlet med store beløb. Økonomisk svindel har naturligvis store konsekvenser for samfundet.

Find artikler og relevante links til den aktuelle samfundsmæssige problemstilling: Økonomisk svindel i iSamf til EUD/EUX.

Opgaverne inddrager udover samfundsøkonomi også tillidsbegrebet og Danmarks image i et internationalt perspektiv – ligesom også mediernes rolle bringes i spil.

Tag ved samme lejlighed et kig på de andre aktuelle problemstillinger, der alle egner sig til virtuel undervisning.


Vis alle nyheder