Rundtur i VØ B-faget med afsluttende projektforløb til EUX

Kom rundt i VØ B-fagets kroge med et afsluttende projektforløb på EUX om Hummel. Eller brug skabelonen og lad en anden virksomhed spille hovedrollen.

Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018) – Alt hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau på studieåret på EUX.

Virksomhedsøkonomi B skal afrundes med et afsluttende projektforløb, der indgår som element i den afsluttende standpunktskarakter.

Vi præsenterer en ramme for det afsluttende projektforløb samt et konkret oplæg med afsæt i sport- og fashion virksomheden Hummel. Uden de store sværdslag kan konceptet, rammen og skabelonen genanvendes, idet udgangspunktet kan være en anden (selvvalgt) virksomhed.

Eleverne skal foretage en regnskabsanalyse af seneste årsrapport fra Hummel og opstille et budget, ligesom forskellige modeller fra faget skal bringes i spil med afsæt i Hummel.

Find også et forslag til projektstyringsværktøj, hvor de enkelte grupper vælger en projektleder, hvis opgave bl.a. er at:

  • lede møderne i gruppen.
  • organisere samarbejdet i gruppen.
  • fordele arbejdsopgaver/ansvarområder/deadlines – selvfølgelig i samarbejde med gruppen.
  • udfylde et projektstyringsdokument.
  • være bindeled og kontaktperson til underviseren.

Konceptet rummer også en mundtlig præsentation, hvor der kan varieres med mange formater. Individuel præsentation, gruppepræsentation, gensidige gruppepræsentationer med feedback-roller osv.


Vis alle nyheder