Take away: Afsluttende testquizzer til VØ B til EUX

EUX-eleverne på studieåret er tilbage på den fysiske skolebænk. Selvom eleverne ikke skal til eksamen, er der brug for lidt input til afgivelse af standpunktskarakter.

Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018) – Alt hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau på studieåret på EUX.

Udgivelsen Virksomhedsøkonomi B til EUX tilbyder to koncepter, der begge tager afsæt i, at fagets kernestof og bogens kapitler bliver dækket ind:

  • Selvrettende tests – udelukkende med multiple choice-spørgsmål. Kan afvikles med tidsramme og eventuelt uden hjælpemidler.
  • Tests med åbne spørgsmål – hvor eleven skal formulere sig selvstændigt og vise forståelse. Denne testtype kræver din bedømmelse, idet du skal give opgaven procent-point.

Læs mere om konceptet bag testquizzerne, afprøv dem selv og få fif til, hvordan du deler og afvikler quizzer i området 'Til Pluslærere': Afsluttende testquizzer


Vis alle nyheder