Sæt fokus på de filosofiske perspektiver af corona-pandemien

Tips til anvendelse af udgivelsen Tanker om ondskab

Er corona-pandemien ondskab? Om naturlig og moralsk ondskab

I Tanker om ondskab kan man få en kort introduktion til G.W. Leibniz’ skelnen mellem naturlig og moralsk ondskab. Herunder hans argument for, at begge former for ondskab er en nødvendig del af den gudskabte ”bedste af alle verdener”.

Her kan man lade eleverne karakterisere Leibniz’ argumentation for, at naturlig ondskab er en nødvendig del af den bedst tænkelige verden og lade dem diskutere Leibniz’ argumentation.

Den franske filosof og forfatter, Voltaire, delte ikke Leibniz’ syn på lidelse og nød. Han havde ikke tiltro til, at der var den form for nødvendighed og mening i naturkatastrofer, som Leibniz gav dem. I Perspektiverende spørgsmål til Leibniz, opgave 3, har vi et udklip af Voltaires digt om jordskælvet i Lissabon. Her lægger vi op til at sammenligne Leibniz’ og Voltaires syn på lidelse i verden.

Voltaires digt om jordskælvet i Lissabon er her gengivet i fuld form på dansk (kræver adgang eller abonnement): https://www.weekendavisen.dk/2018-51/natur-kaos/hvilken-forbrydelse-hvilken-synd-har-disse-boern-begaaet

Weekendavisen havde juletillæg om ”Natur og kaos” 21. december 2018, hvor flere tekster evt. vil kunne findes: https://www.weekendavisen.dk/2018-51/natur-kaos/naturkraft

I kapitlet om Lars Fr. H. Svendsens ondskabstypologi introduceres ligeledes skellet mellem naturlig og moralsk ondskab, og i primærteksten argumenterer Svendsen for, at moralsk ondskab er mere oprørende end naturlig ondskab. Corona-pandemien kan måske være en anledning til at diskutere, om Svendsen har ret i dette? Det kan også diskuteres, om der opstår moralsk ondskab som følge af corona-epidemien - eks. hamstring, tyveri af håndsprit, osv. (Måske at hoste overlagt på ældre? https://www.berlingske.dk/internationalt/parkfester-i-berlin-og-stranddruk-i-florida-nu-holdes-der). Disse vil i så fald kunne inddeles i Svendsens ondskabstyper.

Samfundssind kontra egeninteresse

Til diskussionen, om der opstår moralsk ondskab som følge af corona-pandemien, kan kapitlet om Kants idé om ”den radikale ondskab” inddrages. Roden til alt ondt ligger, ifølge Kant, i menneskers tendens til at prioritere deres egne interesser på trods af, at de er bevidste om morallovens påbud. Kant påstår, at alle sådanne egeninteresserede handlinger er onde, og at denne ondskab ikke kan gradbøjes. Handlingerne er lige onde uanset deres omfang.

Her kan det diskuteres, om Kant har ret i dette. Er det lige så umoralsk at mødes med lidt flere venner end strengt nødvendigt, som det er at hamstre gær i supermarkedet, eller at true med vold for at få fat i håndsprit? Eller som at forsøge at skaffe en vaccine eksklusivt til sit eget land (https://jyllands-posten.dk/international/ECE12011729/avis-trump-vil-koebe-tysk-vaccine-som-kun-skal-vaere-for-amerikanere/)?

Fornuft og begær

Med afsæt i Kant, kan det også diskuteres, om menneskets fornuft er stærkere end dets driftsliv. Er vi, som frie fornuftsvæsner, i stand til at indse, hvordan vi bør handle i en given situation, og handle herefter? Og hvad når det kommer til en krisesituation? Her kan f.eks. også tages udgangspunkt i eksemplet med hamstring i supermarkederne.

Også Freud, som indgår i Tanker om ondskab, kan inddrages i denne diskussion. Modsat Kant mener Freud, at menneskets driftsliv er stærkere end dets fornuft. Freud mener således ikke, at det er en let sag, at udvise samfundssind, hvis / når vores behov trækker os i en anden retning. Når det kommer til stykket, gælder der ifølge Freud, at ”Mennesket er en ulv mod menneskene”. Her kan eleverne arbejde med de to drifter ”Eros” og ”Thanatos” med afsæt i selvvalgte cases, hvor mennesker ikke har kunnet tilsidesætte deres egne behov til fordel for det fælles bedste.

Nytte- eller pligtetik

Inden Kant-kapitlet i Tanker om ondskab kommer i spil, kan det ske man ville arbejde med nytte- og pligtetiske analyser af corona-epidemien. I den sammenhæng er denne artikel interessant (kræver adgang eller abonnement): https://www.berlingske.dk/kommentarer/pensioneret-laege-jeg-ofrer-gerne-to-millioner-menneskeliv-og-mit-eget


Vis alle nyheder