Opdatering af systemet Fysikbogen

Nyheder til niveau C, B og A

Vi har valgt at opdatere systemet Fysikbogen i 2020. Ud fra brugerhenvendelser og egne erfaringer arbejder vi på en række nyheder, så vi i løbet af året kan tilbyde endnu bedre undervisningsmateriale.

C-niveau

  • I iBogen FysikCbogen foretager vi mindre redaktionelle ændringer og tilføjelser, som vil være synlige ved skolestart i august 2020.
  • Papirbogen FysikCbogen udkommer samtidig med tilsvarende ændringer og i nyt layout.

B- og A-niveau

Hidtil har vi til disse niveauer udgivet FysikABbogen 1 og FysikABbogen 2. Denne struktur har haft den ulempe, at man på begge niveauer har været nødt til at anskaffe to bøger, og det ændrer vi på nu.

  • iBøgerne FysikABbogen 1 og FysikABbogen 2 slår vi sammen til én iBog med titlen FysikABbogen. Denne indeholder altså hele stoffet til både B- og A-niveau og vil være klar til brug ved skolestart i august. I forbindelse med sammenlægningen bliver materialet revideret på udvalgte punkter.
  • Papirbøgerne FysikABbogen 1 og FysikABbogen 2 bliver erstattet af FysikBbogen og FysikAbogen. FysikBbogen vil dække hele B-niveauet, mens FysikAbogen bygger ovenpå med stoffet til A-niveauet. Ligesom FysikCbogen vil også disse bøger være i nyt layout. Udgivelsestidspunkt er oktober 2020.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til ændringer/tilføjelser eller afsnit, der kan undværes.


Vis alle nyheder