MAT B2 htx i ny udgave

Sommeren 2017 udgav vi MAT B1 htx som reformklar iBog og trykt bog. Til skolestart har vi opfølgeren klar til 2. år på B-niveauet.

MAT B2 htx udkommer som separat bog i trykt form i august. Som iBog samler vi nu B1 og B2 under titlen MAT B htx på adressen matbhtx.systime.dk.

De nye kapitler er Deskriptiv statistik, Funktioner, Differentialregning og Integralregning. De tre sidstnævnte er bearbejdede og opdaterede versioner af de tilsvarende kapitler i den hidtidige MAT B2 htx. Deskriptiv statistik er nyskrevet til formålet.


Vis alle nyheder