Brug dugfriske testquizzer til brug for karakterafgivelse i afsætning F-C

Forfattergruppen tilbyder to setups, der begge giver inputs til vurdering af elevernes faglige niveau i faget og dermed den afsluttende standpunktskarakter.

Vi har tidligere stillet kapiteltests til rådighed i området 'Til Pluslærere', men supplerer nu med afsluttende testquizzer.

Hvad foretrækker du som underviser:

  • En fuldtud selvrettende test, der dækker faget bredt, og som kan afvikles inden for et bestemt tidsrum og typisk uden brug af hjælpemidler?
  • En test bestående af åbne spørgsmål, hvor eleverne formulerer sig selvstændigt, og hvor det måske er nemmere at pejle, om eleven reelt har forstået emnet? I så fald skal du bedømme hvert spørgsmål og angive procent for rigtighed.

Du kan selvfølgelig også bare bruge begge versioner med de fordele og inputs, de hver især giver.


Vis alle nyheder