SamfNU HTX – ny, lækker grundbog til samfundsfag!

Med reformen i 2017 har vi lavet en helt ny grundbog til samfundsfag på HTX på C- og B-niveau I SamfNU HTX er der nye afsnit om sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling. Der arbejdes ud fra en grundlæggende undren: Hvordan kan man forstå sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling? Hvordan etableres der økonomiske, […]

Med reformen i 2017 har vi lavet en helt ny grundbog til samfundsfag på HTX på C- og B-niveau ISamfNU HTX er der nye afsnit om sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling. Der arbejdes ud fra en grundlæggende undren:

  • Hvordan kan man forstå sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling?
  • Hvordan etableres der økonomiske, sociale/kulturelle, politiske og teknologiske platforme for produktudvikling og teknologiske løsninger?

Materialet har fokus på:

  • At præsentere perspektiver ved det senmoderne samfund, som eleverne kan arbejde problemorienteret ud fra. Giddens, Beck, Bauman, Riesman, Latour og Bourdieu – alle er præsenteret med en teknologisk vinkel.
  • Grundbogsstof til det nye produktudviklingsforløb, hvor samfundsfag, teknikfag og teknologi arbejder sammen.
  • Økonomi og energipolitik med fokus på at belyse miljø- og energipolitiske virkemidler på B-niveau.
  • Deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle og demokratisk dannelse.

Hvert kapitel begynder med en introduktionsvideo, der lægger op til en aktiverende tilgang til stoffet. Teksterne er korte og skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange forklarende illustrationer og refleksionsopgaver.

Fokusspørgsmål, interaktive quizzer og øvelser er testet af flere undervisere. Dét sikrer en høj kvalitet og brugbarhed uanset elevtype. Specielt øvelserne er helt nyudviklede og indeholder aktiverende og problembaserede aktiviteter med lærervejledning og vejledende løsninger samt udfyldningsark til download.

Indlæggets tags: energipolitikmiljøpolitikProduktionsudviklingsforløbPU-forløbsamfSamfNU HTXSamfundsfag htx


Vis alle nyheder