Skriv et godt talepapir til SRP

Hvordan skriver du et godt talepapir, så du er velforberedt til det mundtlige forsvar af dit studieretningsprojekt?

I videoen fortæller underviser Niels Randbo Back, hvordan du kan forberede dig ved hjælp af et talepapir.

Gode råd til dit talepapir

✓ Skriv maksimalt én A4-side

✓ Tænk i stikord og korte sætninger

✓ Skitsér kort, hvad du vil fortælle i oplægget

✓ Læs ikke op fra papiret – forhold dig frit til det

✓ Husk at koble til både videnskabsteori og metode.

Hjælp til større skriftlige opgaver


Vis alle nyheder