Programmering.systime.dk opgraderet til B-niveau

Lærebogen til faget Programmering er nu udvidet med nyt stof så den dækker læreplanen til B-niveau.

Vejledningen til programmering B indeholder kernestofbegreber som parametrisering, polymorfi, rekursion, dynamisk binding, træer og generiske procedurer. Med den opdaterede iBog Programmering vil du få adgang til forklaringer, eksempler og øvelser til disse emner.

Den opdaterede version af Programmering er udvidet med eksempler og øvelser i Python. Sproget er særligt velegnet som introduktion til programmering, herunder især objektorienteret programmering og avancerede konstruktioner.

Python er de senere år er blevet mere populær i it-branchen. Blandt andet skyldes det sprogets anvendelse inden for kunstig intelligens, big data, robotter og databehandling. Af samme årsag undervises der i sproget på flere videregående uddannelser. Nogle af dem er:
– Datalogiuddannelsen på Syddansk Universitet og Københavns Universitet
– Bioinformatikuddannelsen på Københavns Universitet
– Matematikuddannelsen på Aarhus Universitet
– Forskeruddannelser på Aalborg Universitet

Jeg har personligt haft gode erfaringer med at undervise elever i algoritmer og datastrukturer via Python. Sproget er intuitivt at gå til og let at læse. Derudover har det mange interessante anvendelsesmuligheder i projekter.

I kapitel 7 og 8 kan du se de nye afsnit til B-niveau. Frem mod sommerferien vil der blive tilføjet flere forklaringer, eksempler og øvelser til disse afsnit.


Vis alle nyheder