Materialer bygger bro til erhvervsuddannelserne

Få forslag til introduktion, brobygning og virksomhedsforlagt undervisning på EUD/EUX

Erhvervsfag – Et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag.

EUD10, Handel- og kundeservice og Erhvervsfag er blot tre eksempler på kortfattede og lettilgængelige udgivelser, der introducerer især de merkantile felter i erhvervsuddannelser og foreslår greb, der er praksis-, gruppe- og projektorienterede.

Jeg foreslår, at der planlægges aktiviteter i elevernes første tid på skolen med inspiration fra de tre udgivelser:

For at få virksomhedsbegrebet ind under huden er der også mange muligheder for at arbejde med virksomhedsbeskrivelser og -portrætter, se Opgaver til erhvervsintroduktion.

iForløb til introduktionen

Tag fx et kig på iForløbet: Hvad er kultur?

På vej til skolestart er også et iForløb til introduktion og elevernes første tid på erhvervsskolen. Her bringes udgivelsen Studievaner på EUD/EUX i spil i iForløbet: Kom godt i gang med GF1 (udkommer til skolestart).


Vis alle nyheder