Afsætning B til EUX – klar og opdateret til skolestart

Cases, eksempler og opgaver føres up to date med friske data og henvisninger.

Afsætning B til EUX (Læreplan 2017) – Grundbog med metode, opgaver og cases til alle kernestofområder i afsætning B på EUX.

Med endelig udrulning den 15.08.2020 møder eleverne på studieåret på EUX en udgivelse, der er opdateret med friske eksempler, data og artikelhenvisninger.

Desuden vil iBogen blive opgraderet med indhold, der retter sig mod det digitale område, herunder en tilpasning af afsnit om online marketing og e-handel.

Bemærk iøvrigt, at Afsætning B til EUX (læreplan 2010) udgår fra skolestart.


Vis alle nyheder