Sommeropdatering af Virksomhedsøkonomi

Forfatterne til lærebogen i Virksomhedsøkonomi er i gang med den årlige sommeropdatering.

Vi er allerede i gang med opdatering af opgaverne og de tilhørende vejledende løsninger. Derfor er der pt. en bjælke med ”Udgivelsens opgaver er under opdatering” på forsiden.

Vi opdaterer også som vanligt alle eksempelbokse med konkrete virksomheder, så de indeholder de nyeste tal og informationer.

I år laver vi også en større ændring i kapitlerne om regnskabsanalyse, dvs. kapitel 13, 14 og 15. Kapitlerne ændrer rækkefølge og indhold, så de i højere grad understøtter den nye struktur i den skriftlige eksamensopgave. Der kommer mere information herom inden skolestart.


Vis alle nyheder