International politikNU er næsten færdigopdateret

4. udgave af International PolitikNU gør verden efter Corona-kriser, Trump og Brexit forståelig for eleverne.

De vigtigste forbedringer i denne udgave af International PolitikNU er:

  • Aktiverende opgaver der tydeliggør elevernes forforståelse i alle kapitler
  • Navigationen er blevet lettere end i tidligere udgaver
  • De teoretiske perspektiver har fået deres eget kapitel
  • Det danske perspektiv og behandlingen af sikkerhedsspørgsmålene fylder mere
  • Og så er langt de fleste tekster i øvrigt helt nye.

Men ellers er det stadig de store IP-spørgsmål, der er i fokus:

  1. Hvordan vil forholdet mellem stormagterne udvikle sig – får vi rivalisering eller samarbejde?
  2. Hvilke værdier vil præge den internationale politik?
  3. Hvilke former for konflikter og krige vil vi stå overfor i de kommende år?
  4. Hvilken økonomisk orden, eller uorden, tegner sig?

Udgangspunktet er, at det betaler sig at lade eleverne arbejde selvstændigt med stoffet og de problemstillinger, der knytter sig dertil. Derfor formidler bogen det faglige stof i et let og flydende sprog.


Vis alle nyheder