Ny kapitelrækkefølge i Finansiering sommeren 2020

Forfatterne har sammen med redaktør Martin Rix gjort status over Finansiering C & B og er blevet enige om at justere kapitelrækkefølgen på baggrund af nogle af de tilbagemeldinger, vi har modtaget fra forskellige undervisere.

Kapitlerne har ikke ændret navn, og kapitlernes ID-numre og url er uændret, så det påvirker ikke links fra fx undervisningsplaner ind i iBogen – det er kun rækkefølgen og nummereringen, vi har ændret på.

Den nye kapitelrækkefølge ser således ud:

Pengeinstitutter og lån

1. Pengeinstitutternes hovedopgaver (uændret)

2. Analyse af indlåns- og udlånsprodukter (uændret)

3. Pengemarkedet (tidligere kapitel 5)

4. Nationalbankens hovedopgaver og funktion (tidligere kapitel 9)

5. Internationalt penge- og valutasamarbejde (tidligere kapitel 10)

6. Valutamarkedet (B) (uændret)

Bolig og boligfinansiering

7. Obligationer (tidligere kapitel 4)

8. Realkredit (uændret)

Investering i aktier og obligationer

9. Aktier (tidligere kapitel 3)

10. Fondsbørsernes hovedopgave og produkter (tidligere kapitel 11)

11. Investering i aktier (tidligere kapitel 12)

12. Investering i obligationer (tidligere kapitel 13)

13. Derivater (B) (tidligere kapitel 7)

14. Investering i investeringsbeviser (B) (uændret)

15. Investeringsportefølje (B) (uændret)

Virksomheders finansiering

16. Analyse af startup-virksomhedens behov for finansiering (B) (uændret)

17. Startup-virksomhedens finansieringsmuligheder (B) (uændret)

18. Virksomhedens balancestruktur (B) (uændret)

19. Den etablerede virksomheds behov for finansiering (B) (uændret)

20. Finansiering af drift og anlæg (B) (uændret)

21. Analyse af lån (B) (uændret)


Vis alle nyheder