Sådan kommer de nye kompetenceområder i spil i Erhvervsinformatik

Skaf overblik og få idéer til undervisningen i området 'Til Pluslærere'.

Faget rummer tre kompetenceområder:

  • Digital myndiggørelse
  • Erhvervsrettet digital udvikling
  • Teknologisk handleevne og tankegang.

Redaktør Mai Ly Nngyen deler i området 'Til Pluslærere' et overblik over:

  • Hvad de tre kompetencer dækker over
  • I hvilke kapitler eleverne arbejder med de tre ben i faget.

Erhvervsinformatik til EUD/EUX udkommer d. 20. august, men kan tages i brug allerede ved skolestart.

Der er fri adgang frem til udgivelsen.


Vis alle nyheder