Erhvervsfag er trimmet til skolestart

Erhvervsfag kan bruges både som gennemgående materiale i de forskellige erhvervsfag eller som supplement og inspiration til de forløb, eleverne arbejder med på den enkelte skole.

Erhvervsfag – Et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag.

Erhvervsfag er gjort sommerklar:

  • Indholdet er ført up to date, linktjekket og tilpasset.
  • Et nyt afsnit om online møder og nye opgaver er kommet til.
  • Statistisk materiale om sundhed er ajourført.

Det er oplagt at lade erhvervsfagene indgå i tværfaglige forløb med grundfagene. Et eksempel på det er iForløbet Kultur, hvor både dansk, samfundsfag og engelsk også indgår.

Erhvervsfag giver også gode bud på arbejdet med fx kommunikation og innovation, som kan indgå i emner og projekter på tværs af fag.

Udgivelsen rummer over 250 opgaver, hvor der er meget inspiration at hente til lokalt brug.


Vis alle nyheder