Isis Kemi B er reformklar

I august 2017 udkom en reformklar version aaf Isis Kemi C, og nu følger vi op med Isis Kemi B.

Isis Kemi B dækker – sammen med Isis Kemi C – kernestoffet for de gymnasiale uddannelsers B-niveau.

Stoffet er opdelt i otte kapitler: Alkohol og det der ligner, Kemisk ligevægt, Organiske syrer og baser, Syrer og baser, Det du spiser, Industriel kemi, Lys og stof og Metaller.

Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit. Til hvert afsnit er der opgaver af forskellig sværhedsgrad. Sværhedsgraden er markeret med små stjerner. En del af opgaverne forudsætter, at eleverne på egen hånd indhenter information fra tabelværker, databaser, opslagsværker, internettet e.l. Disse opgaver er markeret med et lille i.

Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over de vigtigste begreber og en liste over, hvad man skal kunne, når man er færdig med kapitlet.

Med Isis Kemi B er der mulighed for at arbejde både systematisk og tematisk. Af tematiske emner kan nævnes Salt i historien, Saltproduktion i dag, Smertestillende medicin, Fedt i maden, Gødningsfabrikation og Levnedsmiddelfarver.

I iBogen er der også adgang til en lang række interaktive opgaver, arbejdsark, øvelsesvejledninger og facitter til opgaverne. Desuden indeholder iBogen en række illustrerende videoer.


Vis alle nyheder